Wat is Brainspotting?

Brainspotting is een uiterst effectieve en laagdrempelige psychotherapeutische methode voor verwerking van onder andere stress-gerelateerde klachten, trauma, hechtingsproblematiek, lichamelijke klachten, verdriet, verlies, angsten, onzekerheden, burn-out klachten, ADHD, verslavingen en vele andere blokkades die je dagelijkse functioneren op een negatieve manier beïnvloeden.

De kracht van Brainspotting zit in het feit dat juist die gebieden die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken, in de hersenen bereikt worden. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag, maar is ook bijzonder effectief gebleken daar waar het gaat om het verminderen van stress

en de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren.

 

Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. Brainspotting werkt dieper en efficiënter dan praat-therapieën.

Wat zijn de voordelen?

· Brainspotting is laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen.

· Er bestaat geen noodzaak om over problemen te kunnen of moeten praten; zeer geschikt voor mensen die moeite hebben met dingen onder woorden brengen (Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van mensen).

· Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied.

· Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen.

· Minder risico op her-traumatisering.

· Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance.

· Kortdurende interventieperiodes.

Hoe werkt Brainspotting? 

Elke levensgebeurtenis waarbij iemand zich door fysieke of emotionele pijn of verdriet overweldigd voelde en niet adequaat op de situatie heeft kunnen reageren kan zich ontwikkelen tot een blokkade/ trauma. Wat niet verwerkt is wordt als het ware ‘ingekapseld’ in de hersenen en daarmee vastgehouden in het lichaam en in de geest tot het ‘ontladen’ wordt.

Denk hierbij aan een zebra in het wild die aan de aanval van de leeuw ontsnapt is. Deze zebra zal een tijdje na de aanval alle adrenaline letterlijk van zich afschudden om vervolgens weer verder te grazen alsof er nooit iets gebeurd is. Wij zijn dan wel geen zebra’s, maar ook wij hebben het vermogen om ons via onze lichaam te ontdoen van de overtollige ongezonde trauma- energie. Brainspotting helpt precies dit te doen.

"We repeat what we don't repair"

 

~Christine Langley

Hoe verder?

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd, waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen. 

Wanneer een 'Brainspot' gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de patiënt of cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, de emotionele kwestie, dan wel het lichamelijk ongemak, is een aanwijzing dat de 'Brainspot' is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de 'Brainspot' gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten en/of hand- en voetbewegingen. 

 

brainspotting_thereallovecommitment_chan

Verwerken, helen en de effecten van Brainspotting

De effecten

·  Traumaverwerking/ heling
·  Vertrouwen in het leven
·  Innerlijke rust
·  Minder spanningen

·  Balans

·  Veerkracht

·  Zelfverzekerdheid
·  Acceptatie
·  Loslaten van emoties
·  Meer ruimte

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl je aandacht gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in je hersenen in werking.

Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren.

In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen.

Brainspotting stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma of moeilijk thema te genezen. 'Brainspotting' kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

 

Lees hier de ervaring van anderen

Brainspotting…hoe dat werkt, dat verhaal klonk me wel erg wonderlijk in de oren. Toch vertrouwde ik op mijn gevoel en ook op mijn vriendin; haar verhaal en vooral haar meer dan positieve ervaringen van na haar sessies. “Life-changing”, zoals ze het in goed Nederlands uitriep.

Dus…toch maar eens met een nogal hardnekkig issue in mijn leven naar Chantalle. Dat issue had al vele malen en op allerlei verschillende manieren onder de loep gelegen. Ik had er al jaren hard op gewerkt en met liefde naar gekeken, het doorzien en meer ruimte erin gemaakt. Toch bleef ik het tegenkomen in mijn leven, zonder dat ik er echt grip op kreeg.

 

Ik voelde me bij Chantalle direct veilig. Ze is liefdevol en open, helder, wijs en veelzijdig, krachtig en zacht. Een schoonheid die ook van binnen uit doorstraalt. Ze geeft een bedding en is erg kundig in wat ze doet.

 

Eén van de prettige aspecten van brainspotting is, dat ik weinig hoef te zeggen en al zeker niets hoef te onderzoeken en te analyseren over hoe het issue in elkaar zit, waar het vandaan komt en hoe het ontstaan is. Het gaat om een gevoel in mij dat voortkomt vanuit een patroon…een reactie vanuit een oude ervaring. Dat verwoorden, voelen en dan onderweg gaan…de wijsheid van het lichaam het werk laten doen.

 

Al snel nadat we begonnen zijn, reageert mn lichaam. Er komen geluiden, ik huil, beweeg, zit stil, voel me blij, verdrietig, stil en/of heeeeel rustig van binnen. En dat allemaal zonder dat ik ook maar iets hoef te doen. Ik stel me open voor dat wat komen gaat en laat de gevoelens, emoties en impulsen stromen.Het kan allemaal op elkaar volgen en wat later ook weer terugkomen. Soms verloopt de sessie rustig, lijkt er niet veel te gebeuren. Soms is een sessie intens met allerlei impulsen die elkaar opvolgen. Elke sessie is weer anders. En het werkt…dat is waar het om gaat.

 

Na diverse sessies ben ik nog altijd zó verbaasd over de resultaten. Diverse issues zijn verdwenen of hebben zich verzacht. Ik reageer anders dan voorheen op gebeurtenissen. Ik kan gemakkelijker oefenen op situaties, waar ik eerder getriggerd werd en in bekende valkuilen stortte. Als er zich iets aandient in mn leven, weet ik dat ik er met brainspotting op een liefdevolle manier ruimte in kan scheppen.

 

Een zin –een innerlijke overtuiging-  die telkens (30 jaar lang) terugkwam als ik alwéér ziek werd en de grond onder mijn voeten leek te worden uitgeslagen; het leven tot stilstand kwam: ‘zie je wel…ik mag gewoon niet leven…het heeft allemaal geen zin’. De machteloosheid, boosheid, frustratie, doelloosheid en zo nog meer, die daarvan het gevolg waren, voelde ik onmiddellijk toen ik het issue met Chantalle besprak. Met dat gevoel hebben we gewerkt. Sindsdien heb ik dat gevoel of die overtuiging nooit meer gehad. Die vertwijfelde zin heb ik nooit meer op de lippen gehad. Simpelweg omdat ik het niet meer als zodanig ervaar als ik ziek word. En dat heeft een enorme neerslag op mijn leven en gezondheid.

 

Het is écht een wonder…~ Annemieke

 

Voor wie is Brainspotting? 

Brainspotting is geschikt voor alle leeftijden, ook voor jonge kinderen. Zelf behandel ik geen kinderen onder de 12, maar verwijs graag door indien nodig.

Het is een manier van behandelen die zich uitstekend laat integreren in - en combineren met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes. Het kan een aanvulling zijn op verschillende coaching-technieken die zich richten op angsten (b.v. faalangst) en andere psychische blokkades. Daarnaast kan Brainspotting nuttig zijn bij lichaamsgerichte therapieën zoals acupunctuur, fysiotherapie, haptonomie, chiropractici etc. Kortom: Brainspotting vormt een waardevolle ondersteunende behandeling bij de grote reeks medische, fysieke en psycho-emotionele vraagstukken waar gezondheidsprofessionals dagelijks mee geconfronteerd worden.

Brainspotting succesvol gebleken bij:

·  Burn out/overspannenheid
·  Faalangst
·  Bindingsangst/verlatingsangst
·  Depressie

·  Traumaverwerking

·  Ontwikkelingstrauma

·  Perfectionisme
·  Angsten/Vrees 
·  Eetstoornissen/ emotie-eten
·  Relatieproblemen
·  Dwanghandelingen
·  Slecht zelfbeeld
·  Besluiteloosheid
·  Begeleiding bij rouwverwerking/
   abortus/miskraam

·  Verbeteren prestatievermogen